Lĩnh vực hoạt động

Chuyên mục chính: LAMLAW
Được viết ngày Thứ năm, 18 Tháng 3 2010 09:22
Được đăng ngày Thứ năm, 18 Tháng 3 2010 09:22

index21. Tư vấn và tham gia tố tụng phi hình sự :

- Đất đai: Cấp GCN QSDÐ, chuyển QSDÐ, mua nhà ðối với Việt Kiều, tranh chấp QSDÐ, ...

- Hôn nhân gia đình: Kết hôn, ly hôn, cấp dưỡng, con nuôi, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, ...

- Các tranh chấp dân sự: Đòi nợ, chia tài sản chung, hợp đồng dân sự, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, sở hữu trí tuệ, hộ tịch biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, thừa kế…

- Thuế: Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, ..., hoàn thuế, miễn thuế, ưu đãi về thuế, ...

- Kinh tế: Thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hợp đồng kinh tế, đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp - phá sản doanh nghiệp, ...

- Lao động: Hợp đồng lao động, chấm dứt HĐLĐ, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, xuất khẩu lao động, giải quyết tranh chấp lao động, ...

- Hành chính: Vi phạm hành chính, xử lý vi phạm pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo, công chứng, chứng thực, ...

2. Tư vấn và tham gia tố tụng hình sự

3. Tư vấn về thi hành án tham gia tố tụng hình sự

4. Tư vấn các vấn đề có yếu tố nước ngoài (Việt Kiều, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, hôn nhân có yếu tố nước ngoài...)

5. Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý như: thành lập doanh nghiệp, công chứng hợp đồng, uỷ quyền đại diện...

6. Các lĩnh vực tư vấn pháp luật khác: Hợp đồng công chứng, lập di chúc, kê khai di sản...